Let’s go to ISTRALANDIA, CROATIA with kid(s) !

Hi guys … Even though summer is almost over we managed to catch a few more sun rays down on the coast … 🙂 … We are in Istria … And when you’re in Istria (especially with kids) there’s a place you shouldn’t miss … Istralandia … The most fun water in Istria … And it really really justifies that slogan … It’s not only according to me, it’s been confirmed by experts … And more than once …

//

Hey ekipa … Iako je ljeto pri kraju uspjeli smo uloviti još koju zraku sunca na obali … 🙂 … U Istri smo … A kad ste u Istri (pogotovo s klincima) postoji mjesto koje nikako ne smijete propustiti … Istralandia … Najzabavnija voda u Istri … I stvarno stvarno opravdava taj slogan. To nije samo moje mišljenje već je isto potvrđeno i od strane stručnih osoba … I to preko nekoliko puta …

0

So we got here a few minutes before 10 am (the park opens at 10) but that wasn’t that bad at all … We parked our car (the park lot is free of charge) and got out … There was already a bunch of people waiting for the park to open and enjoying nice music … 10 seconds before the opening, the countdown starts …10,9,8 … and there it is … the park is opened … Euphoria is not really the best word to describe what was going on … Even entering this place is entertaining … 🙂

//

Stigli smo u park nekoliko minuta prije 10 sati (park se otvara u 10) ali čak i to je bilo fora iskustvo … Parkirali smo auto (parkiralište je besplatno) i krenuli … Već se skupila poprilična skupina ljudi koja je čekala da se park otvori uživajući u super mjuzi …10 sekundi prije otvorenja počelo je odbrojavanje … 10,9,8 … i evo ga … možemo ući … Euforija nije najbolja riječ kojom bi se opisala situacija koja je vladala … Čak i ulaz u ovo mjesto je zabavan … 🙂

1

2

My plan was to take a little walk around and to see what would be the best place to settle down … But our little gentleman saw this pirate bay right next to the entrance and that’s where our first stop was. You can rent 2 sunbeds and a parasol for 50 kn. So we settled here comfortably and the fun began.

//

Moj plan je bio da napravimo krug i vidimo što se sve nudi te da nakon tog odlučimo gdje ćemo se smjestiti … No mali gospodin je zapazio gusarski zaljev odmah na ulazu i više nije bilo mogućnosti da se smjestimo negdje drugdje. Iznajmili smo dvije ležaljke i suncobran za 50 kn i ugodno se smjesili. Zabava je počela.

5

6

7

8

11

12

The showers here are also super fun … There’s a bunch of events going on at this pool during the day. Free face painting for the kids, clown show, family bingo … You just have to check the schedule.

//

Čak i tuševi u Istralandiji su super zabavni … Na ovom bazenu se nudi velik izbor programa i događanja za djecu tijekom dana. Besplatno ocrtavanje lica, klaun show, obiteljski bingo … Potrebno je samo voditi računa o tome kada se koji event održava.

13

14

15

IMG_20170905_101226

16

After that pirate bay we decided to do some more exploring to see what’s out there … So we climbed the slides … A few downhills … Without the kid cause most of the slides have a limit of 120 cm and the little man is a little bit to short, and we decided to see what’s up near the wave pool … And there … Zumba few times a day, water polo contest, giweaways, waves every once in a while …

//

Nakon gusarskog zaljeva odlučili smo istražiti što se još nudi … Popeli se na tobogan … Nekoliko spustova … Bez malca jer većina tobogana ima ograničenje od 120 cm za što on još nije dovoljno visok, te odlučili otići do bazena s valovima … A tek izbor ovdje … Zumba nekoliko puta dnevno, natjecanje u vaterpolu, nagradne igre, valovi svako malo …

After every zumba he decided that “he’ll do zumba outside of the pool”, and even though it looked more like capoeira we had so much fun … 🙂

//

Nakon svake zumbe odlučio je ” da će on zumbati izvan bazena”, i iako je to više ličilo na capoeiru nego na zumbu odlično smo se zabavili … 🙂

And again the same thing in the water …

//

I ista stvar i u vodi …

“Come on mama, let’s zumba” … ” Look at that zumba lady” …

” Omg really … Exercising … By the pool? In my condition?” … Just a few seconds cause I can’t say no to him.

//

“Ajde mama idemo zumbati” … ” Pogledaj tetu zumbicu ” …

” Omg stvarno … Vježbanje … Pokraj bazena? U mom stanju?” … Ok samo koju sekundu jer mu ne mogu reći ne.

30

After I realized that another zumba lesion is just about to start we decided to ran away to relax zone … 🙂 … A paradise …

//

Nakon što sam shvatila da uskoro počinje još jedan zumba trening odlučili smo brzo “pobjeći” do relax zone … Savršeno …

31

34

35

38

Relaxed and with batteries fully charged we’re headed for some more adventures …

//

Opušteni i baterija u potpunosti napunjenih krećemo po još koju avanturu …

39

40

And there they are, a whole lot lot of slides, pools and all kind of fun stuff …

//

I evo ih … Cijeli niz tobogana, bazena i raznih vrsta zabavnih sadržaja …

46

54

50

49

55

57

56

There’s also a volleyball and football field available, as well as green area if you’re more kinda picnic type …

//

U objektu je također dostupno igralište za odbojku i nogomet na pijesku, kao i zelena površina ako ste više tip za piknike …

Right next to the green area there’s the highest slide of the park that we unfortunately missed this time …

//

Odmah pokraj zelene zone nalazi se najviši tobogan u parku, kojeg smo nažalost ovog puta zaobišli …

58

We’re getting back to the place where we left our things … And here they come … The awsome (and loud) brass band … They were really an attraction, getting into the water with their instruments … The visitors were thrilled …

//

Vraćali smo se do mjesta gdje smo ostavili stvari … Kad evo njih … Savršenog (i glasnog) benda limene glazbe … Stvarno su bili prava atrakcija, ulazeći u bazen s valovima sa svojim instrumentima … Posjetitelji su bili oduševljeni …

63

64

And when you think that you’ve seen it all, there comes the foam party … It was the first foam party in his life and he was so happy and thrilled and excited … We couldn’t get him out of the pool …

//

I kad pomislite da ste sve vidjeli i doživjeli, dolazi pjena party u bazenu … Bio je to prvi pjena party u njegovom životu i sreća, oduševljenost i uzbuđenje su stvarno bili na vrhuncu … Nismo ga mogli izvući iz bazena …

65

66

69

70

76

After the entire day here in Istralandia it was time to pack our things and time for our ship to sail away …

//

Nakon cjelodnevnog boravka u Istralandiji bilo je vrijeme da spakiramo stvari i da naš brodić otplovi dalje …

83

84

And the same story every time … ” I don’t want to go home, I want to stay here. Why can’t we be here for  100 days? We haven’t been here enough. It’s not closing, it still sunny … Bla bla …”

//

I ista priča svaki put … ” Ne želim doma, želim ovdje ostati. Zašto ne možemo biti ovdje 100 dana? Nismo bili ovdje dovoljno dugo. Ne zatvara se, još ima sunca … Bla bla bla … “

85

And about Istralandia … Omg what to say, everything, everything was more than perfect … The staff is very polite, everything is very clean and tidy, there’s a wide choice of food and beverages … There was also a wide choice of activities that we didn’t try out this time (like lavender workshop) … Definitely it’s not a surprise that they got all those awards … Istralandia deserves it … Thank you Istralandia for everything we’ll definitely come back …  For any other info that I might forgot please visit their web site http://www.istralandia.hr/   or drop us a line.

//

A što se tiče Istralandije … O bože što reći, sve ali apsolutno sve je bilo i više nego savršeno …Osoblje je jako ljubazno, sve je jako čisto i uredno, u ponudi je velik izbor ugostiteljskih objekta sa različitom hranom i pićima … Postoji još cijeli niz aktivnosti koje se cjelodnevno nude u parku a koje mi ovaj put nismo isprobali ( poput radionice s lavandom) … Svakako ne iznenađuje što je Istralandia osvojila sve te nagrade i priznanja … Zaslužila je svaku i jednu … Hvala ti Istralandijo na svemu i svakako se ponovno vidimo … Za sve informacije koje sam možda zaboravila posjetite njihovu web stranicu  http://www.istralandia.hr/  ili nas kontaktirajte za potrebnu info.

86

Stay tuned … New adventures coming up soon … :*

//

Stay tuned … Nove avanture uskoro … :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s