Let’s go to OLIMJE MONASTERY, SLOVENIA with kid(s) !

Coming down from Jelenov Greben to the village of Olimje, we find the famous Olimje Friars Minor Conventual Monastery. This former splendid castle, once owned by the Counts of Attems is now a monastery, home to Franciscan Friars Minor Conventual. You will also visit the magnificent Church of the Assumption, one of slovenian most beautiful baroque buildings, adjacent to the monastery while there. Hidden in the monastery is a priceless work of art – the old monastic pharmacy adorned by frescoes, legacy of the Pauline monks who lived in the Olimje monastery for 120 years (1663-1783). 

//

Spuštajući se s Jelenovog Grebena dolazimo do samostana koji je nekadašnje vlasništvo grofova Attems, a sada općine Podčetrtek, danas poznati samostan u kojem žive Mala braća sv. Franje – minoriti. Kraj njega je veličanstvena crkva Marijina Uznesenja, jedna od najljepših baroknih umjetnina u Sloveniji. U utočištu samostana u prizemlju južne kule krije se neprocjenjiva povijesna i umjetnička vrijednost – stara samostanska ljekarna s freskama, ostavština pavlina koji su 120 godina boravili u olimskom samostanu (1663. – 1783.)

Today, the Friars Minor run the parish of Olimje. They have set up a herbal pharmacy, apiary and herbal garden in the former gardens of the manor. They tend to cultivate those plant species that are endangered in nature. In their ambition to have the visitors to Olimje learn about the usefulness of medicinal plants and their use and, first and foremost, to learn how to grow them in their own backyards, the friars set up a botanical garden with over 200 specimens of medicinal plants. Next to each plant there is a small label detailing its name in Slovene in Latin, its medicinal use and the conditions it is supposed to fight.

//

Danas franjevci (minoriti) vode župu Olimje, uredili su biljnu ljekarnu, pčelinjak i biljni vrt u nekadašnjem dvorskom vrtu. Uzgajaju ponajprije one vrste biljaka koje su u prirodi ugrožene. U želji da posjetitelji Olimja upoznaju korisnost ljekovitog bilja i njegovu uporabu i prije svega da saznaju kako ga uzgajati u domaćem vrtu, uredili su botanički s više od 200 primjeraka ljekovitih biljaka. Uz svaku biljku nalazi se zapis koji objašnjava ime biljke na slovenskom i latinskom jeziku, njezina uporaba u ljekovite svrhe i protiv kojih bolesti se rabi.

Interesting place to visit … I would also recommend the chocolate factory 2 minutes away. We skipped it while we’re headed to Terme Olimia.

//

Zanimljvo mjesto za pogledati … Svakako preporučamo u “čololadarnicu” udaljenu svega 2 minute od samostana. Mi smoju preskočili jer smo se uputili u Terme Olimia.

Stay tuned … New adventures coming up soon … :*

//

Stay tuned … Nove avanture uskoro … :*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s